Системата ни за контрол на качеството е разработена така, че да отговаря и на най-стриктните изисквания на нашите клиенти, както и на всички европейски директиви. PET фолиата, които произвеждаме за хранителната индустрия, съответстват изцяло на нормативните изисквания на ЕС.

Нашата главна цел е да доставяме на клиентите си високопроизводителни фолиа. Постигаме това като използваме съвременни технологии и ноу-хау. Прецизното дозиране и и контрол на дебелината на екструдиращата линия, внедрената ERP система, както и експертният опит и познания на производствения ни екип и на екипа ни за контрол на качеството, гарантират безпрепятственото използване на фолиата ни.

Като отговорен производител ние контролираме всеки етап от производствения процес – от селектирането, инспектирането и преработката на суровините и материалите до получаването на крайния продукт. Вътрешната ни лаборатория разполага с най-съвременното оборудване, произведено от водещи в тази област фирми. Осъществяваме стриктен входящ контрол на суровините и съхраняваме референтни мостри от всяка партида произведено фолио, за да осигурим проследимост и след доставянето на фолиото на нашите клиенти.