| ПРОДУКТИ

| ПРИЛОЖЕНИЕ

| Качество

Системата ни за контрол на качеството е разработена така, че да отговаря и на най-стриктните изисквания на нашите клиенти, както и на всички европейски директиви. PET фолиата, които произвеждаме за хранителната индустрия, съответстват изцяло на нормативните изисквания на ЕС.