Седалище

 
1715 гр. София
бул. Александър Малинов 89

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Ягодовско шосе, 4113 с. Ягодово,
Oбласт Пловдив
Телефон: 032 207790
Факс: 032 207791
office@viplast.bg

Търговски отдел

мобилен: 087 7964154
телефон: 032 207790
Факс: 032 207791
sales@viplast.bg