Консултиране, изготвяне на мостри и обслужване/

Каквито и да са особеностите на Вашия проект, нашият квалифициран екип ще Ви консултира относно най-подходящата структура за конкретното приложение на фолиото, което Ви е необходимо, според спесификациите на Вашата опаковаща машина, взимайки под внимание точния начин, по който опаковате продукта си.

 

Предлагаме изготвяне на мострена ролка за тестване на фолиото и допълнително съдействие чрез осигуряването на наши представители на място при тестването, за да се уверим, че фолиото, което предлагаме, отговаря на всички Ваши изисквания.

service